Fernando Aguado
Head Investigator

Address:
ETSE Telecomunicacións
Campus Lagoas/Marcosende S/N
Vigo
Pontevedra
36300
Spain